Onze diensten

Als er sprake is van langdurig verzuim worden er gedurende maximaal 104 weken ziekte allerlei extra inspanningen gevraagd van zowel werkgever als werknemer. Alles is er op gericht om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen, te laten re-integreren. Voor die extra diensten, interventies, ben je bij Benutbare Mogelijkheden aan het juiste adres. We zijn niet voor niets experts in wat wel kan. Hier kun je kennismaken met alle interventies die je bij ons kunt aanvragen.

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Langdurige ziekte en re-integratie: het UWV heeft daar regels voor. Daarom moet een re-integratietraject aan best veel eisen voldoen. In de Wet verbetering poortwachter, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter zijn al deze regels vastgelegd. Lees meer over ons arbeidsdeskundig onderzoek

Re-integratie Spoor 1

Na langdurige ziekte wil je natuurlijk het liefste dat de medewerker weer bij de eigen werkgever aan de slag kan. Dat noemen we re-integratie in spoor 1. Alle inspanningen in dit spoor 1 zijn bedoeld om terugkeren in het eigen bedrijf mogelijk te maken. Lees meer over re-integratie Spoor 1

Haalbaarheidsonderzoek

Als re-integratie in spoor 1 niet lukt dan kijk je samen naar de mogelijkheden van re-integratie in spoor 2. Er moet dan antwoord worden gegeven op of er sprake is van ‘marginale mogelijkheden’. Om dat te bepalen kun je als tussenstap een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Dan wordt er gekeken naar de re-integratiekansen. Lees meer over ons haalbaarheidsonderzoek

Belastbaarheidsonderzoek

Als iemand uitvalt door ziekte dan is het niet altijd duidelijk wat hij nog wel kan. Kan iemand nog werken, en hoeveel? Een belastbaarheidsonderzoek geeft daar antwoord op. Lees meer over ons belastbaarheidsonderzoek

Inzetbaarheid

Bij inzetbaarheid komt veel kijken. Inzetbaarheid gaat over het volledig benutten van de mogelijkheden van medewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van een werkgever om te zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn én blijven. Lees meer over inzetbaarheid

Re-integratie Spoor 2

Met re-integratie in het 2e spoor proberen we voor de medewerker een nieuwe functie bij een ander bedrijf te vinden. Die nieuwe functie moet aansluiten op de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. Lees meer over re-integratie Spoor 2

Loonwaardebepaling

Het kan zijn dat iemand na langdurige ziekte herstelt, maar niet meer in staat is om dezelfde prestaties te leveren als voor de arbeidsongeschiktheid. In zo’n situatie is het mogelijk om de nieuwe loonwaarde vast te stellen op basis van wat iemand nog wél kan. Lees meer over loonwaardebepaling

Loopbaanadvies

Is wat je doet ook echt waar je ooit van droomde, wat je wilde worden? Wil een medewerker een opleiding volgen waarmee hij stappen kan zetten en meegroeit met het bedrijf? Een loopbaanonderzoek met loopbaanadvies beantwoordt al deze vragen. Lees meer over ons loopbaanadvies

Arbeidsconflict Mediation

Dertig procent van de mensen die zich ziekmelden, doet dat vanwege een conflict op het werk. Een arbeidsconflict wil je het liefst voorkomen. Als het toch voorkomt, is snel oplossen het beste. Lees meer over onze arbeidsconflict mediation

Outplacement

Het komt wel eens voor dat een medewerker gedwongen wordt om op zoek te gaan naar een andere baan. Dat is bijvoorbeeld het geval als er na een fusie banen vervallen of als er een conflict is met de werkgever. Dan biedt een outplacementtraject uitkomst. Lees meer over outplacement

Werkfittraject UWV

Soms kan iemand met een Ziektewet-, Arbeidsongeschiktheid-, Wajong- of WW-uitkering na een tijdje weer aan het werk. Dan is het nodig om te bepalen welk werk past bij de beperkingen en mogelijkheden van die persoon. Daarvoor heeft het UWV een Werkfit traject bedacht. Lees meer over het Werfittraject van het UWV