Klachtenreglement

Benutbare Mogelijkheden voert haar geleverde diensten zo goed mogelijk uit. De inhoud van de dienstverlening, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening zijn daarin belangrijk.

Als u desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening kunt u een klacht indienen. Met uw hulp verbeteren we onze dienstverlening. Benutbare Mogelijkheden heeft daarom een duidelijke klachtprocedure. We vinden het belangrijk dat u gehoord wordt. Wij streven ernaar klachten binnen drie weken af te handelen.

Als u een klacht heeft

Kunt u de klacht schriftelijk insturen via administratie@basisarbodienst.nl. Bij voorkeur via mail. Uw mail is dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht van onze medewerker(s). U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. De klacht wordt onderzocht door de onze klachtenfunctionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Benutbare Mogelijkheden gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

Wat gebeurt er verder

Op basis van de verzamelde informatie wordt doen wij een uitspraak. Als de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven met welke verbeteringen wij het probleem oplossen en herhaling voorkomen. Uiteraard motiveren wij onze visie op een ongegronde en deels gegronde klacht. U ontvangt van ons een schriftelijke reactie.

Niet eens met onze reactie?

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht ? Dan verwijzen wij u, afhankelijk van dienstverlening waarop uw klacht betrekking heeft, door naar de juiste instantie.

Klachtenreglement Benutbare Mogelijkheden, 1 juni 2022