Beleid UWV

Langdurige ziekte en re-integratie: het UWV heeft daar regels voor. Daarom moet een re-integratietraject aan best veel eisen voldoen. In de Wet verbetering poortwachter, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter zijn al deze regels vastgelegd.

Verzuim en re-integratie: taken en plichten

Is een medewerker ziek en is het onduidelijk wanneer hij weer beter is? Dan is de werkgever verplicht om een re-integratietraject te starten. Het doel daarvan is om te zorgen dat de medewerker snel en gezond weer aan het werk kan. Dat moet je als werkgever mogelijk maken met een goede verzuim- en re-integratieaanpak.

Re-integratie binnen het eigen bedrijf

In eerste instantie keert de medewerker na ziekte terug in zijn eigen functie. Dat noemen we re-integratie in spoor 1. Hij wordt daarbij ondersteund door de arbodienst of bedrijfsarts. Die keuze is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De bedrijfsarts stelt een functiemogelijkhedenlijst (FML) of inzetbaarheidsprofiel (IZP) op. Daarna moet een arbeidsdeskundig onderzoek verder uitwijzen welke arbeidsmogelijkheden de medewerker heeft.

Of het mogelijk is om zomaar terug te keren in dezelfde functie, moet worden onderzocht. Soms kan dat zonder aanpassingen. In andere situaties is het nodig om de werkplek aan te passen. Kan een medewerker ook met hulp, voorzieningen of een aangepaste werkplek zijn eigen functie niet uitvoeren? Dan moet je samen op zoek naar ander geschikt werk in het bedrijf.

Re-integratie buiten het eigen bedrijf noemen we re-integratie in spoor 2. Voor je daarop overgaat, moet je een vraag beantwoorden: is de medewerker, gelet op zijn beperkingen, bemiddelbaar of bemiddelbaar te maken voor ander werk? Als dat niet zo is, dan is er sprake van ‘marginale mogelijkheden’. Om dat te bepalen, kun je een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Er wordt gekeken naar de re-integratiekansen van een werknemer. Die kansen worden bepaald op basis van de door een bedrijfsarts opgestelde functiemogelijkhedenlijst (FML) of inzetbaarheidsprofiel (IZP).

Re-integratie bij een nieuwe werkgever

Lukt het niet om voor de werknemer een functie in het eigen bedrijf te vinden? Dan moet je kijken naar de mogelijkheden bij een andere organisatie. Na 1 jaar kun je in dat geval starten met re-integratie spoor 2.

Een werknemer kan voor of na het einde van de eerste 2 jaar ziekte (104 weken) bij zijn nieuwe werkgever in dienst treden. De nieuwe werkgever betaalt dan zijn loon. Afhankelijk van de WIA-beslissing vult het UWV dit aan met een WGA-uitkering. Vaak kan de werknemer gebruik maken van de no-riskpolis. Dat is gunstig voor de nieuwe werkgever, omdat het UWV in die gevallen een ziektewetuitkering betaalt. Als de werknemer ziek is, kan hij de uitkering verrekenen met het loon.

Extra mogelijkheden bij Re-integratie Spoor 2

Om de stap naar ander werk makkelijker te maken, kan een medewerker vanuit de oude werkgever gedetacheerd worden bij een nieuwe werkgever. De werknemer blijft dan in dienst bij de oude werkgever, maar re-integreert voor een bepaalde periode bij de nieuwe werkgever. Daarna kan hij eventueel bij de nieuwe werkgever in dienst treden.

Uiteindelijk is de werkgever altijd verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn medewerker. Het UWV kan in bepaalde gevallen wel helpen door vergoedingen geven voor zogeheten niet-meeneembare voorzieningen (denk aan een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek).

Beoordeling van de re-integratie inspanningen

Het UWV beoordeelt of er genoeg is gedaan aan de re-integratie. Het gaat er niet om of de werknemer weer aan het werk is, maar wel of er alles aan is gedaan om hem daarin te ondersteunen. Is er onvoldoende gedaan om de medewerker weer aan het werk te helpen? Dan legt het UWV een sanctie op en moet het loon van de werknemer na 2 jaar ziekte maximaal nog een jaar worden doorbetaald. Het UWV legt uit waarom er een sanctie wordt toegepast en wat er kan worden gedaan om het bezwaar op te lossen. Die sanctie wordt verlaagd als de werkgever alsnog aan zijn verplichting voldoet.

Benutbare Mogelijkheden helpt graag met alles dat hoort bij succesvolle re-integratie. Neem vrijblijvend contact op. We leggen de taken en plichten nog eens goed uit, en laten zien hoe wij kunnen helpen.