Haalbaarheidsonderzoek

Als re-integratie in spoor 1 niet lukt dan kijk je samen naar de mogelijkheden van re-integratie in spoor 2. Er moet dan een belangrijke vraag worden beantwoord: is de medewerker, gelet op zijn beperkingen en aanwezige arbeidsvermogen, bemiddelbaar (of bemiddelbaar te maken) voor werk buiten de eigen organisatie? Met andere woorden: is er sprake van ‘marginale mogelijkheden’?

Om dat te bepalen kun je als tussenstap een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Dan wordt er gekeken naar de re-integratiekansen. Dat gebeurt op basis van de functiemogelijkhedenlijst (FML) of het inzetbaarheidsprofiel (IZP). Die documenten worden altijd door een bedrijfsarts opgesteld.

Welke aanleidingen zijn er voor haalbaarheidsonderzoek?

Je kiest het beste voor een haalbaarheidsonderzoek als er:

  • geen mogelijkheden zijn voor re-integratie bij het eigen bedrijf (re-integratie spoor 1);
  • een vervroegde WIA-uitkering bij het UWV wordt gedaan;
  • verwachting is dat de medewerker bij een WIA-beoordeling voor meer dan 80% wordt afgekeurd;
  • er zo weinig arbeidsmogelijkheden zijn dat ook re-integratie in spoor 2 geen goed idee is.

Welke voordelen heeft een haalbaarheidsonderzoek?

Een haalbaarheidsonderzoek geeft je inzicht in beperkingen maar ook persoonlijkheid, competenties en loopbaanperspectief. Het is een kans om realistisch naar re-integratie in spoor 2 te kijken. Zo’n traject moet je zorgvuldig uitvoeren om vervelende gevolgen zoals loonsanctie van het UWV te voorkomen.

Blijkt uit het onderzoek dat re-integratie in spoor 2 zinvol kan zijn? Dan helpen de uitkomsten van zo’n haalbaarheidsonderzoek bij de uitvoering van het verdere traject. Het onderzoek kan bovendien dienen als onderbouwing bij een WIA-aanvraag.

Meer informatie over een haalbaarheidsonderzoek

Wil je meer informatie over een haalbaarheidsonderzoek? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Benutbare Mogelijkheden.