Inzetbaarheid

Gezondheid, Belastbaarheid, Betrokkenheid, Motivatie en ontwikkeling

Het is een hele mond vol, maar bij inzetbaarheid komt dan ook veel kijken. Inzetbaarheid gaat over het volledig benutten van de mogelijkheden van medewerkers. Het gaat dus over gezondheid en werkgeluk, maar ook over betrokkenheid en belastbaarheid. Het is de verantwoordelijkheid van een werkgever om te zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn én blijven. Daarin moet je altijd rekening houden met wat iemand kan.

Als werkgever heb je dus een belangrijke rol in de inzetbaarheid van medewerkers. Je kunt afwachten tot het een keer misgaat en iemand zich ziek meldt. Maar je kunt ook preventief handelen. Mensen lopen nu eenmaal in iedere levensfase tegen bepaalde fysieke en psychische problemen aan. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat je fijn aan het werk blijft, of dat je medewerkers zich goed blijven voelen? Hoe voer je daarover het gesprek, en welke afspraken maak je?

Aan de slag met inzetbaarheid

Inzetbaarheid is meer dan medisch gezond zijn. Het wordt ook beïnvloed door leiderschap en eigen verantwoordelijkheid. Waar het in essentie om draait? Met elkaar in gesprek blijven. Zo kun je voortdurend de juiste stappen zetten om de organisatie en haar mensen gezond te houden.

Wat doen de inzetbaarheidsadviseurs van Benutbare Mogelijkheden?

De inzetbaarheidsadviseurs van Benutbare Mogelijkheden zorgen voor een goed beeld van de arbeidsmogelijkheden die een werknemer heeft. We houden ook altijd rekening met beperkingen. Want ook al is een medewerker niet ziek: er kan iets sluimeren onder de oppervlakte. Dat aanpakken zorgt voor een gevoel van erkenning en waardering.

Wij praten graag met medewerkers over kansen en de uitdagingen in het werk. Een gesprek over inzetbaarheid kan daarom over van alles gaan. Wat ons betreft zou iedereen minstens één keer per jaar met een inzetbaarheidsadviseur in gesprek moeten.

Meer weten over inzetbaarheid?

We signaleren zaken waar werkgever en medewerker samen mee aan de slag kunnen. Onze adviseurs blijven betrokken en zorgen ervoor dat je ook echt samen verder kunt. Nu investeren in je organisatie voor een betere en gezondere toekomst? Neem dan contact met ons op!